KHU THE SUITE

NHÀ MẪU KHU THE SUITE

Aqua city Novaland phân khu đầu tiên với tên gọi là The Suite đã ra mắt thị trường vào đâu năm 2019. Đến nay phân khu này đã bán hết và tính đến thời điểm hiện tại là tháng 3/2020 các khách hàng mua phân khu đầu đầu tiên này đã bán ra hết hàng khoảng 70% và các khách hàng đều lời từ 700.000.00 đ đến 1 tỷ đồng. Một tỷ suất sinh lời quá tuyệt vời cho các nhà đầu tư.